Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà: Phạm Thị Thu Hường: Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: DĐ: 0916059788 – Email: linhhuongtt@gmail.com