Tổ chức

Năm học 2019 – 2020 trường Tiểu học Tân Thành có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong đó:

* Ban giám hiệu: 02 đồng chí

         Hiệu trưởng: Đồng chí Phạm Thị Thu Hường – Phụ trách chung

         Hiệu phó: Đồng chí Mai Thị Bích Ngọc – Phụ trách chuyên môn

* Tổ chuyên môn

– Tổ 1, 2, 3: Gồm 09 đồng chí

       Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

       Tổ phó: Nguyễn Thị Hoàng Liên

– Tổ 4, 5: Gồm 09 đồng chí

       Tổ trưởng: Trần Thị Xiêm

       Tổ phó: Đỗ Thị Thanh Nga

* Tổ văn phòng: Gồm 03 đồng chí

* Công đoàn nhà trường gồm 23 đồng chí

        Chủ tịch công đoàn: Đỗ Thị Lành

* Chi bộ Đảng nhà trường gồm 09 đồng chí

        Bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Thị Thu Hường

        Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Mai Thị Bích Ngọc

* Chi đoàn nhà trường gồm 12 đồng chí

         Bí thư chi đoàn: Phạm Văn Toàn

         Phó bí thư chi đoàn: Nguyễn Thị Liên